30/8-2014. Freja arbejder med story board i dansk som 2-sprog.