Stillingen er besat

Opdatering pr. 25 april 2016
Stillingen er besat. Vi modtog et fint felt af stærke ansøgninger. Vi vil gerne hermed takke alle ansøgere for deres ansøgning.

 

Beijing kalder: Den Danske Skole i Beijing søger en dansk faglærer m/k
Senest pr. 1. august  2016

Har du lyst til at drage ud i verden og undervise i dit danske modersmål? Har du lyst til at prøve kræfter med differentieret undervisning? Er du selvkørende, initiativrig, organiseret og vild med børn og unge? Så er stillingen som dansklærer ved Den Danske Skole i Beijing sikkert lige noget for dig!

På Den Danske Skole i Beijing underviser vi omkring 30 danske børn i dansk jf. retningslinjer og ’klare mål’ fra den danske folkeskole. Undervisningen foregår efter normal skoletid og om lørdagen, og er et tilbud til alle danske børn og børn med tilknytning til Danmark. Der undervises i såvel dansk som modersmål samt dansk som fremmedsprog. Vi underviser børnehaveklasse til og med 9. klasse på mindre hold med max. 12 elever. På www.dendanskeskolebeijing.dk kan du læse meget mere om os.

Du vil blive ansat som dansk faglærer og skal stå for al undervisning, og sammen med forældregruppen stå for materialevalg og –indkøb. Derudover varetager du også en stor del af forældrekontakten herunder to årlige forældresamtaler og elevudtalelser ved skoleårets slutning.

Vi forestiller os, at du er uddannet folkeskolelærer med dansk som linjefag. Du har en del undervisningserfaring fra folkeskolen, efterskole eller privatskole og måske har du endda tidligere undervist i udlandet. Du skal kunne lide at arbejde med børn og unge, og med det danske sprog. Du har erfaring med specialundervisning og differentieret undervisning, idet vores elever har forskellige behov, læringsstile og enkelte slås med indlæringsvanskeligheder. Du formår således at benytte en mosaik af undervisningsstrategier og materialer for her igennem at skabe et udfordrende, stimulerende og dog hyggeligt undervisningsmiljø for samtlige klasser. Ud over dansk behersker du engelsk såvel mundtligt som skriftligt.

Din personlighed er kendetegnet ved, at du er selvstændig, energisk, har orden i tingene og er meget ansvarsbevidst, pålidelig og myndig. Endvidere ser vi gerne, at du er stabil, kreativ, udadvendt og elsker nye udfordringer.

Du ansættes af Den Danske Skole i Beijing i samarbejde med den internationale skole Western Academy of Beijing, WAB (www.wab.edu), på en lokal kontrakt. Stillingen er en deltidsstilling, hvor du må påregne minimum at undervise 2 timer på 4 hverdage og ca. 8 timer om lørdagen samt herudover varetage planlægning og forberedelse. Undervisningen foregår på WAB som ligger 20 minutter fra Beijings bykerne. Der udbetales en attraktiv løn afstemt efter de gældende leveomkostninger i Beijing. Der skal dog gøres opmærksom på, at stillingen er en lokalansættelse og at der derfor ikke betales skoleudgifter, andre tillæg eller tillæg for eventuelt medrejsende familie. Du har får rig mulighed for at studere kinesisk, supplerede din indtægt ved at være vikar på WAB eller tilbyde supplerende undervisning til elever eller forældre. Der undervises 29-31 uger på et skoleår og i undervisningsplanen er der taget højde for kinesiske helligdage og ferier.

Vi er behjælpelige med visumansøgning og klarer i år din flybillet til Beijing i forbindelse med start og hjemrejse til sommerferien. Herudover er vi meget gerne behjælpelige med boligjagt og introduktion til Beijing og WAB samt praktiske ting.

Vi forventer, at du er klar til at overtage danskundervisningen senest d. 1. august 2016, og har lyst til at blive minimum 2 år. Vi skal derfor have modtaget din ansøgning, CV og eksamensbeviser pr. mail til tinadige@gmail.com (mærket ’Den Danske Skole i Beijing’) senest fredag den 31. marts 2016. Interview vil foregå via Skype.

 

Vigtige oplysninger om ansættelsesforhold
Ansættelsesforhold:
a. Stillingen er en LOKAL ansættelse som aflønnes som lokal medarbejder uden tillæg.
b. Du ansættes jvf. kinesisk arbejdstagerlovgivning og WAB's regler for ansættelse og forventninger til medarbejdere.
c. Du ansættes med visa som administrativ medarbejder.
d. Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af WAB/Den Danske Skole i Beijing.

Medrejsende familie:
a. Der betales ikke skole- eller børnehave fee for evt. medrejsende børn.
b. Der betales ikke tillæg for evt. medrejsende familie.

Yderligere information:
a. På www.dendanskeskolebeijing.dk kan du læse meget mere om os, se skema, årskalender, materiale valg osv.
b. Evt. spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Tina Dige Kjærgaard på tlf. +86 13701339166, efter hensynstagen til tidsforskellen mellem Beijing og Danmark.