Undervisningen i 9. klasse er ganske speciel, idet det er typisk afgangsåret fra såvel vores undervisning som folkeskolens afgangklasse.

For elever der skal til folkeskolens afgangsprøve for 9. kl., FB gælder:

Man følger undervisningen i Beijing tilrettelagt af Maja, og kan gå til prøve i Beijing på samme tidspunkt, som man går til prøve i Danmark. Dette forudsætter at vi fortsat får godkendelse til dette. Undervisningen foregår om torsdagen.

OBS. 9. klasse forældre vil vi snakke specielt med vedr. undervisning og evt. prøve i sommeren 2020. Eksamen tilmelding er bindende, og skal ske allerede i september. Elever som ikke har fuldt 8. klasse hos os eller på en dansk skole skal være klar over, at endelig pensum fastsættes jvf retningslinier fra undervisningsministeriumet, og dækker hvad der er undervist i såvel i 8. som 9. klasse. Der vil være et tillægs fee på RMB5.000 pr. elev.

Alternativ kan vi tilmelde eleverne til undervisning ved Danes WorldWide som en del af undervisningen. En lærer fra DWW vil således følge eleverne året igennem og rette deres skriftlige opgaver. Det er således også DWW som bestemmer om eleven er klar til at gå op til eksamen eller ej. Eksamen er en del af DWW's sommerskole. Forældre er ansvarlig for tilmelding til sommerskolen og skal selv betale herfor. Tilmelding til dansk på 9. klasse kan vi hjælpe med. Forældre opfordres til at sørge for tilmelding hertil i god tid - både sommerskolen og afgangseksamen.


For elever der ikke skal til folkeskolens 9. klasse afgangsprøve gælder:
Her tilrettelægger vores lærer undervisningen sammen med eleven og forældre således, at der bedst muligt tages højde for den enkelte elevs ønsker og behov.