Undervisningen i 9. klasse er ganske speciel, idet det er typisk afgangsåret fra såvel vores undervisning som folkeskolens afgangklasse.

For elever der skal til folkeskolens afgangsprøve for 9. kl., FSA gælder:

Man følger undervisningen i Beijing tilrettelagt af Maja, og kan gå til eksamen i Beijing på samme tidspunkt, som man går til eksamen i Danmark. Dette forudsætter at vi fortsat får godkendelse til dette. Undervisningen foregår om torsdagen. For 2016-17 skoleåret havde vi 4 elever som benyttede sig af dette tilbud. Alle 4 bestod med flotte resultater.

Alternativ kan vi tilmelde eleverne til undervisning ved Danes WorldWide som en del af undervisningen. En lærer fra DWW vil således følge eleverne året igennem og rette deres skriftlige opgaver. Det er således også DWW som bestemmer om eleven er klar til at gå op til eksamen eller ej. Eksamen er en del af DWW's sommerskole som foregår på Ryslinge Høj- og efterskole. Forældre er ansvarlig for tilmelding til sommerskolen og skal selv betale herfor. Tilmelding til dansk på 9. klasse kan vi hjælpe med. Forældre opfordres til at sørge for tilmelding hertil i god tid - både sommerskolen og afgangseksamen.


For elever der ikke skal til folkeskolens 9. klasse afgangsprøve gælder:
Her tilrettelægger vores lærer undervisningen sammen med eleven og forældre således, at der bedst muligt tages højde for den enkelte elevs ønsker og behov.