Jens, Sebastian og Helene spiller stavelseskrig.
2. klasse.