4.-5. klasse skriver Halloween-historier.
Lise-Lotte, Matilde.