Hold sammensættes altid af læreren. Har du specielle ønsker mht. hold, er du velkommen til at henvende dig til læreren, og vi skal se, om dine ønsker kan imødekommes. Men husk at hold hvert år sammensættes på ny, og at tidspunkter således godt kan ændre sig fra år til år.

Hold sammensættes primært ud fra elevernes faglige formåen. Læreren tester nye elevers faglige formåen ved hjælp af professionel test som også bruges i Danmark.
Eleverne indplaceres IKKE ud fra international klasseindplacering. Vi tilgodeser mere den rette indplacering i det danske skolesystem dvs. det klassetrin eleven ville være indplaceret på, hvis man boede i Danmark. Herudover har det en betydning, hvornår barnet er begyndt at have dansk - såvel her i Beijing som evt. i Danmark.

Dette betyder, at der VIL være aldersspredning på samtlige hold - typisk op til 2 års forskel. Vi tilstræber dog, at aldersspredningen på de enkelte hold ikke bliver for stor. Det er ikke sjovt at være 16 år gammel og have undervisning sammen med 4-5. klasserne. 
Omvendt betyder dette, at der også vil være en akademisk spredning på holdene. Den akademiske spredning håndteres bla. via differentieret undervisning og en holdstørrelse på max. 12 elever. Desuden har vi nu et hold for Dansk som fremmedsprog først og fremmest for de elever der ikke dagligt taler dansk hjemme.     

For bedst muligt at tilgodese lektiemængden fra den daglige internationale skole tilstræbes det, at undervisningen fra 4. klasse og op samles, så eleverne har to sammenhængende timer pr. uge. Siden skoleåret 2013-14 har samtlige hold dog haft dobbelt timer. For de yngste elever vil vi altid tilstræbe at undervisningen ligger om lørdagen, da dette absolut giver størt udbytte. Husk dog at børnehaveklasserne altid kun har 1 time og altid fra morgenstuden om lørdagen. Typisk vil eleverne bruge muligheden for at have lege aftaler med de andre danske elever efterfølgende.

Det forsøges at tage så mange hensyn som muligt ifm. lørdagsundervisningen, og undervisningen tilstræbes at ligges så den passer ind sammen med flest mulige øvrige fritidsinteresser. Vi bruger hver sommer megen tid på Sports Beijing, Football China og ligende sportsudbyders programmers hjemmeside, således at dansk styres udenom sådanne fritidsinteresser. Dansk er typisk aldersmæssigt lagt omvendt af disse sportsprogrammer. Det er dog umuligt at tilgodese alle ønsker, uanset hvad disse ønsker måtte være. Afgørelse for timeplacering er suverænt lærerens i samråd med bestyrelsen. Husk Dansk er et tilvalg.